Nieuw Zilver

Bijna 10 jaar geleden heeft een klein groepje enthousiaste mensen Nieuw  Zilver opgericht.

Het plan was om in een paar jaar een woongemeenschap voor 55+ers te realiseren.

Inmiddels is er veel werk verzet en zijn er tientallen gesprekken gevoerd met

o.a. woningbouwverenigingen en de gemeente Almere.

 

Helaas heeft dat niet tot resultaten geleid waardoor de vereniging tijdens de

Algemene Ledenvergadering van 14 april 2016 het besluit heeft genomen om te stoppen.

De vereniging is ontbonden met inachtneming van de statuten en wettelijke regelgeving.

 

Contact